Mogelijkheden in het laboratorium

Bouwprofessionals die eigenschappen van beton met een lage milieu-impact willen onderzoeken, kunnen bij Circular Concrete Center terecht voor het uitvoeren van onderstaande testen. Hieronder vind je een overzicht van wat we in huis hebben.

Granulaattesten

Weerstand tegen afslijting van granulaten

De Micro-Deval test wordt gebruikt om de weerstand tegen afslijting van granulaten te bepalen volgens NBN EN 1097-1 (2011).


POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9659
Weerstand tegen verbrijzeling

De Los Angeles test wordt gebruikt om de weerstand tegen verbrijzeling te bepalen volgens NBN EN 1097-2 (2020).

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9662
Korrelgrootteverdeling

Met de zeeftoren kan de korrelverdeling van verschillende soorten granulaten bepaald worden volgens NBN EN 933-1 (2012).

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9656

Mechanische eigenschappen van verhard beton

Druksterkte

De druksterkte op proefstukken van verhard beton wordt bepaald volgens NBN EN 12390-3 (2009) op basis van de verhouding tussen de maximale breukbelasting bij axiale druk en de oppervlakte van het monster loodrecht op de richting van de drukkracht.

Technische details:

- Automax Pro

- 4000 kN capaciteit

- Gelast frame met vier kolommen met hoge stijfheid, getest op stabiliteit volgens EN 12390-4

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9615
Buigsterkte

De buigsterkte op proefstukken van verhard beton wordt bepaald volgens NBN EN 12390-5 (2009). Prismavormige proefstukken worden onderworpen aan een buigmoment door de uitoefening van een belasting door middel van rollen boven- en onderaan de proefstukken. De maximale belasting wordt tijdens de proef geregistreerd.

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9610

Duurzaamheidstesten op verhard beton

Weerstand tegen afschilfering (met zout)

Met de slab-test wordt de vorst-dooiweerstand tegen afschilfering getest volgens de technische specificatie CEN /TS 12390-9. Het oppervlak van proefstukken verhard beton wordt verzadigd en bedekt met een zoutoplossing, waarna ze onderworpen worden aan 56 vorst-dooi cycli. De vorstdooiweerstand wordt geëvalueerd aan de hand van de gemeten massaverliezen.

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9641
Weerstand tegen atmosferische carbonatatie

De carbonatatiegraad in verhard beton wordt opgemeten volgens NBN EN 12390-10. 

Een betonnen proefstuk wordt in een gecontroleerde omgeving geplaatst waar het wordt blootgesteld aan een verhoogde concentratie CO2. Na verloop van tijd dringt de CO2 het beton binnen en reageert met het calciumhydroxide in de aanwezigheid van water, waardoor calciumcarbonaat ontstaat. Deze reactie veroorzaakt een verlaging van de pH-waarde in het beton, wat op zijn beurt de passiveringslaag van het wapeningsstaal kan aantasten en de corrosiesnelheid kan verhogen.

Om de carbonatatiegraad te bepalen, wordt het betonmonster gebroken en een indicatoroplossing toegevoegd die van kleur verandert in aanwezigheid van calciumcarbonaat. Door de diepte van de kleurverandering te meten, kan de mate van carbonatatie worden vastgesteld.

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9606
Weerstand tegen interne vorst

De weerstand van beton tegen interne vorst wordt getest volgens CEN TR 15177 (2006). 

De betonnen proefstukken worden onderworpen aan voorgeschreven cycli van vorst en dooi. De mechanische eigenschappen van de betonnen proefstukken worden voor en na de cycli getest en vergeleken. De vermindering in eigenschappen is een maat voor de weerstand van het beton tegen interne vorst.

Hiervoor hebben we een grote klimaatkast ontwikkeld door Weiss Technik Belgium.

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9608
Weerstand tegen chloridenpenetratie

De chloride migratie coefficient wordt getest volgens NT Build 492 (1999). 

Er wordt een extern elektrische potentiaal over het monster aangebracht, waardoor de chloride-ionen naar buiten worden gedwongen om in het monster te migreren. Na een bepaalde testduur wordt het monster axiaal gespleten en wordt er een zilvernitraatoplossing op een van de vers gespleten secties gespoten. De diepte van de chloridepenetratie kan worden gemeten aan de hand van de zichtbare witte neerslag van zilverchloride, waarna de chloride-migratiecoëfficiënt kan worden berekend op basis van deze penetratiediepte.

POM CCC VEURNE 2023 Jan D Hondt Atelje D 1 G3 A9577