Onze partners

Recycon

De onderzoeksgroep RecyCon aan KU Leuven - Brugge doet onderzoek naar duurzame materiaalkringlopen in de bouw. Vaak worden gerecycleerde grondstoffen vergeleken met de traditionele grondstoffen die courant gebruikt worden in de bouw. Een betere aanpak bij het zoeken naar adequate toepassingen, is de gerecycleerde grondstoffen te benaderen als een nieuw soort grondstof met zijn eigen specifieke kenmerken.

Buildwise

Buildwise, heeft als missie om bouwprofessionals te ondersteunen om de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid te verbeteren en de weg vrij te maken voor innovatie op werven en in bouwbedrijven.

POM West-Vlaanderen logo

POM West-Vlaanderen stimuleert ondernemerschap, investeert in ruimte om te ondernemen, brengt innovatie dichter bij de ondernemer, ontwikkelt het aanwezige talent in West-Vlaanderen en geeft data en informatie op maat.

GBV

Groen Beton Vert (GBV) is een organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die beton produceren op ecologisch verantwoorde wijze.

Van bij de oprichting ligt de nadruk van de werking op enerzijds het verhogen van de kwaliteit van de grondstoffen en anderzijds op het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van gerecycleerde granulaten in stortbeton.