Het CCC-project

Het Circular Concrete Center komt voort uit 2 projecten rond circulair beton van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De vier partners in deze projecten waren de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Buildwise, KU Leuven en Groen Beton Vert vzw.

In het kader van deze projecten werden de industrie en de kennisinstellingen met elkaar verbonden. Zo kwamen onderzoek, innovatie en gebruiksklare toepassingen elkaar tegen.

Via dit project wordt vormgegeven aan een demonstratiecentrum voor beton met lage milieu-impact.

  • Dankzij een demonstratieruimte kunnen aannemers en andere bouwactoren concrete voeling krijgen met verschillende materialen en technologieën voor circulair beton en met de kwaliteit van de eindproducten, essentiële voorwaarde om de eindklant te overtuigen, basisvoorwaarde voor de producent om het productieproces te verduurzamen.
  • In het centrum wordt onderzoek gedaan om de doorlooptijd voor de evaluatie van gebruikgeschiktheid van circulair beton te verminderen.

De totale projectkost bedraagt 1.458.250,00 euro, waarvan voor infrastructuur & uitrusting 40% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 10% cofinanciering via het Hermes fonds en 50% van de projectpartners. Voor het luik onderzoek is 40% afkomstig van EFRO en 60% van de partners.

Recycon

De onderzoeksgroep RecyCon aan KU Leuven - Brugge doet onderzoek naar duurzame materiaalkringlopen in de bouw. Vaak worden gerecycleerde grondstoffen vergeleken met de traditionele grondstoffen die courant gebruikt worden in de bouw. Een betere aanpak bij het zoeken naar adequate toepassingen, is de gerecycleerde grondstoffen te benaderen als een nieuw soort grondstof met zijn eigen specifieke kenmerken.

Buildwise

Buildwise, heeft als missie om bouwprofessionals te ondersteunen om de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid te verbeteren en de weg vrij te maken voor innovatie op werven en in bouwbedrijven.

POM West-Vlaanderen logo

POM West-Vlaanderen stimuleert ondernemerschap, investeert in ruimte om te ondernemen, brengt innovatie dichter bij de ondernemer, ontwikkelt het aanwezige talent in West-Vlaanderen en geeft data en informatie op maat.

GBV

Groen Beton Vert (GBV) is een organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die beton produceren op ecologisch verantwoorde wijze.

Van bij de oprichting licht de nadruk van de werking op enerzijds het verhogen van de kwaliteit van de grondstoffen en anderzijds op het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van gerecycleerde granulaten in stortbeton.