Wat is circulair beton?

Toeslagmateriaal en vulstof zonder bindmiddelfunctie

De Europese norm EN 12620 bevat de relevante eigenschappen van toeslagmaterialen en vulstoffen die worden gebruikt in beton. Als de eisen uit de norm NBN EN 12620 'Granulaten voor beton' worden gehaald, zijn gerecycleerde granulaten over het algemeen geschikt voor gebruik in beton. Het feit dat het granulaat over het algemeen geschikt is, betekent echter niet dat het zonder meer kan worden gebruikt, aangezien er specifieke eisen kunnen worden gesteld afhankelijk van de toepassing.

Er zijn ook normen voor beton zelf, zoals de Europese norm NBN EN 206, die beschrijft hoe beton moet worden voorgeschreven en geproduceerd en welke eigenschappen het beton moet hebben. De Europese norm wordt aangevuld door de Belgische norm NBN B 15-001, waarin een aantal expliciete bepalingen staan over het gebruik van gerecycleerde granulaten. Deze documenten vormen samen een goede basis voor het beoordelen van de gebruiksgeschiktheid van gerecycleerde granulaten.

Vulstof met bindmiddelfunctie

De Europese normen EN 450-1 (poederkoolvliegas), EN 15167-1 (gemalen gegranuleerde hoogovenslak) en EN 13263-1 (silica fume) leggen de relevante eigenschappen van vulstoffen met bindmiddelfunctie voor toepassing in beton vast.

Daarnaast zijn er drie mogelijkheden voor de beoordeling van de bindmiddelbijdrage van de vulstof:

  • het k-waarde concept met een generieke waarde voor de betreffende alternatieve vulstof per cementsoort
  • het concept van gelijkwaardige prestatie voor een combinatie van een of meerdere specifieke cementen met een of meerdere specifieke vulstoffen
  • het concept van gelijkwaardige prestatie van gedefinieerde combinaties van cement en vulstof(fen) met een samenstelling vergelijkbaar met een cement conform EN 197-1.

Deze concepten worden in detail beschreven in CEN/TR 16639.

Bindmiddel

In de Europese normen EN 197-1, EN 197-4 en EN 14216 worden de relevante eigenschappen van op klinker gebaseerde cementen beschreven. In combinatie met de eigenschappen van de alternatieve grondstof bieden deze documenten een goede basis voor het opstellen van een beoordelingsgrondslag voor de geschiktheid van de alternatieve bindmiddelen voor toepassing in beton.

In Nederland bestaat ook de CUR-Aanbeveling 48 om de geschiktheid van nieuwe cementsoorten te beoordelen. Hierbij wordt aangenomen dat deze cementen vergelijkbare invloed hebben op de constructieve eigenschappen van beton binnen bepaalde marges, wat geen consequenties heeft voor de constructierekenregels van beton volgens NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode 2).

Heb je een vraag?

De experts van het circular concrete center zoeken naar een antwoord op jouw vraag.